Αρχική >> Ενημέρωση >> Δελτία τύπου >> Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για ΠΑΣΟ ΑΜΕΑ


Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης

Πως μπορείτε να βοηθήσετε
στο αγώνα κατά του καρκίνου
του μαστου...Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για ΠΑΣΟ ΑΜΕΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω

(Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΕΠ).

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής (ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ).

4. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας.

5. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ειδικά οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω σύμφωνα με γνωμάτευση ΚΕΠΑ που δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.

6. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2011), ενώ στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, να το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντίτυπου για το σχετικό έλεγχο.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

 

Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαιούται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

7. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης, κατ’ εφαρμογή της απόφασης Π3α/Φ80/οικ.907/1 -3-2001 για την πιλοτική εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας, γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις – πιστοποιητικά που εκδίδονταν από τις αρμόδιες επιτροπές καθώς και η προσωρινή ή ισόβια κάρτα αναπηρίας.

Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολοανατομικό ποσοστό.

 

7α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές  Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης, αλλά με την προσκόμιση της βεβαίωσης απογραφής από τα ΚΕΠ.

 

7β. Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, μπορούν να τις προσκομίσουν εναλλακτικά.

 

7γ. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

 

7δ. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 56%, σύμφωνα με γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.

 

7ε. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

 

7στ. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

 

 

Σημείωση για την απώλεια δελτίου: Σε περίπτωση απώλειας του νέου δελτίου, η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική Αρχή, χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, με βάση την αναγραφή στο βιβλιάριο Υγείας, όπου σημειώνεται η επαναχορήγηση. Σε περίπτωση του δελτίου μετακίνησης για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

 

Νέα του Συλλόγου

27/10/2016 - Δελτία Τύπου

Ενημερωτική εκδήλωση για τους 2 πιο συχν

Η ομάδα Σκέψης και Δράσης Βέροιας "Νέοι με Όραμα" οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τους 2 ...

Διαβάστε

25/10/2016 - Δελτία Τύπου

Ημερήσια εκδρομή στη Σιάτιστα στις 6 Νοε

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Σιάτιστα ...

Διαβάστε

24/10/2016 - Κοινωνικές Εκδηλώσεις

Η Λένα Αλκαίου τραγουδάει για τη Ζωή στο

  Η Λένα Αλκαίου θα γεμίσει με τη μοναδική της φωνή το Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Thessaloniki μόνο ...

Διαβάστε