Φορτώνει...

Ευρωπαϊκή Χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών

Τα 14 δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών

 1. Δικαίωμα της πρόληψης
 2. Δικαίωμα της πρόσβασης
 3. Δικαίωμα της πληροφόρησης
 4. Δικαίωμα της συγκατάθεσης
 5. Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής
 6. Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας
 7. Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς
 8. Δικαίωμα της τήρησης προδιαγραφών ποιότητας
 9. Δικαίωμα της ασφάλειας
 10. Δικαίωμα της καινοτομίας
 11. Δικαίωμα της αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας και πόνου
 12. Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας
 13. Δικαίωμα της έκφρασης παραπόνων
 14. Δικαίωμα της αποζημίωσης

 Μοιράσου το: